COMPUTERWORLD

ChatGPT & Co.: De nye AI-modellers muligheder – og hvordan de udfordrer din organisation

I mange år har AI været en diffus størrelse og kvaliteten af såkaldt intelligente chatrobotter har – mildt sagt – været særdeles svingende.

Men på rekordtid har ChatGPT vendt op og ned på denne situation og Microsofts efterfølgende opkøb af OpenAI har åbnet for en syndflod af muligheder. Aktører som Google har ligeledes hastet med at sende konkurrerende løsninger på gaden, men vi har dog stadig kun lige set begyndelsen.

Computerworld giver på denne konference et bud på, hvad konsekvenserne bliver for dig og din virksomheds forretningsmodel, processer og arbejdsgange: Hvilke krav vil den nye generation af AI-støttede løsninger stille til din organisation? Hvordan sikrer du, at anvendelsen af løsningerne foregår etisk forsvarligt og i spænd med overholdelse af EU’s kommende AI Act?

Dagens eksperter vil også give deres bud på, hvordan det kommer til at udfordre dine eksisterende data management- og governance-modeller, når AI gør det endnu mere uigennemskueligt, hvordan disse AI-støttede kernesystemer når frem til bestemte anbefalinger. Eller når de endda selv autogenererer respons til kunder og medarbejdere med begrænset menneskelig mellemkomst.

Derudover kan du få et indblik i, hvordan fremkomsten af dybt integrerede og ekstremt avancerede algoritmer kan spille sammen med din eksisterende løsningsinfrastruktur.

GPT – teknologien, konsekvenser og praksis

Ole Winther, Professor, DTU COMPUTE og KU, vil tage et kig under motorhjelmen på GPT med det formål at give en forståelse af, hvorfor sprogmodellerne lige pludselig kan så meget. Derefter vil perspektiverne, både de gode og skræmmende, blive diskuteret.

Governance udfordringer og løsninger ved anvendelse af den nye generation af AI-støttede redskaber

Mikael Munck, CEO og founder, 2021.AI, vvil give en kort og konkret gennemgang af udfordringerne i dag og på længere sigt i forhold til overholdelse af EU AI Act, samt hvordan en mulig løsning ser ud? Herunder dele use case eksempler, og slutlig belyse hvorfor self regulation af AI er ved at vinde indpas, ikke bare i EU, men også i US

Om Computerworld Events

Computerworld Events står bag over 70 årlige konferencer og andre arrangementer inden for it. Vi arbejder for en innovativ og effektiv udnyttelse af it, og vores arrangementer besøges hvert år af mange tusinde it-professionelle og digitale beslutningstagere.

På Computerworld Events’ mange konferencer kan du derfor ofte høre oplæg fra leverandører fra hele it-Danmark og de it-chefer og direktører, der tager beslutningerne og forvalter budgetterne.

Computerworld Events er en kommerciel del af Computerworld i Danmark, og vi har derfor hele tiden fingeren på pulsen, når det drejer sig om udviklingen på it-området. Computerworld Events arrangerer udover konferencer også eksklusive rundbordsdiskussioner, webinarer og formiddagsarrangementerne om specifikke teknologier og emner.